Quý khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vtech sau 3 ngày đầu tiên nếu có  phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của nhà sản xuất  sẽ được đổi mới với điều kiện:

  • Sản phẩm không rơi vào trường hợp II của” Chính sách bảo hành”
  • Sản phẩm còn đầy đủ  phụ kiện đi kèm, đầy đủ vỏ hộp và số serial sản phẩm.

Không áp dụng chính sách đổi trả đối với sản phẩm là: máy in, phần mềm,  sản phẩm không còn bao bì vỏ hộp.